Mona Lisa's
Mona Lisa's
Het werk van Mona Lisa’s draait om het activeren van creatief bewustzijn met als doel jezelf en elkaar te bevrijden van morele, normatieve, sociale, politieke beperkingen.

Om tot die emancipatie te komen is het belangrijk dat je wordt aangesproken op je eigen normen en je nieuwsgierigheid naar verandering. We nodigen in onze installaties en performances publiek uit om deelnemer te worden. Binnen geregisseerde routes willen we het creatief bewustzijn van mensen aanwakkeren door referentiekaders te doorbreken en verwarring te veroorzaken. Om uiteindelijk ruimte te scheppen voor verandering.

Als commentaar op bestaande denkbeelden gebruiken we de online meme cultuur. Het rollenspel met de eigen identiteit die daar plaatsvindt zien we als een levend voorbeeld van de emancipatie van bestaande denkbeelden. We dompelen onszelf en ons publiek onder in een poel van radicale subculturen. Om zo grote thema’s als gender, seksualiteit, lichaam, racisme en feminisme te kunnen ondergaan.

English

Mona Lisa's work revolves around activating creative consciousness with the aim of freeing yourself and each other from moral, normative, social, political constraints. In order to achieve that kind of liberation, it is important that your own standards are being tackled as well as your curiosity towards change.
In our installations and performances we invite the public to become a participant. Within directed routes we want to stimulate people's creative consciousness by breaking specific frames of reference and causing confusion. To ultimately create room for change.

We use the online meme culture as a commentary on existing ideas surrounding identity. We see the role-play with one's own and other's identity taking place there as a living example of the emancipation of existing ideas. We immerse ourselves and our audience in a pool of radical subcultures to be able to experience major themes such as gender, sexuality, body, racism and feminism.

We borrow memetic figures and its roleplay to invite you to debates on norms around identity while at the same time roleplay yourself within the conditions of meme culture. That is, being both ironically nihilistic and radically honest at the same time.Collaborators

Nationale politie (sociale innovatie)
Gemeente Rotterdam
Het Nieuwe Instituut
Ministerie van Defensie
Wereldmuseum
Willem de Kooning academy
V2 unstable Rotterdam
Oilab / Universiteit van Amsterdam
WORM / slash gallery
Rotterdams Weerwoord
Kim de Groot
+31 (0)6 42 29 67 41
Kim@monalisa-s.org

Barry de Bruin
+31 (0)6 54 70 86 89
Barry@monalisa-s.org

Heijplaat-homeoffice:
Karimunstraat 37
Rotterdam

Delfshaven-homeoffice:
Lloydstraat 41b
Rotterdam

Instagram - Facebook